Obchodní podmínky

Pronajímatel karavanu je INPRO LUCE spol. s r.o.  | IČ: 05841607

Základní podmínky

 • Předložit řidičský průkaz a dva platné doklady totožnosti (OP,ŘP, PAS)
 • Řidičský průkaz skupiny B. Při překročení celkové hmotnosti soupravy 3,5t je nutný řidičský průkaz skupiny B+E
 • Věk min. 22 let a alespoň 3 roky praxe v řízení motorových vozidel
 • Odpovídající nosnost tažného zařízení
 • Zaplacení zálohy, kauce a nájemného dle daných podmínek

Předání a vrácení karavanu

 • Karavan se přebírá a vrací na adrese: Hradec Králové, místo dle dohody.
 • Možná doprava karavanu (po domluvě do 15km, za cenu 20Kč/km)
 • Karavan musí být při vrácení vždy čistý tak, jak jste si ho zapůjčili. WC a odpadní nádrž musí být prázdná a vypláchnutá.
 • Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje
 • Doba předání je cca 60 min.
 • Nájemce bude zaškolen a seznámen s používáním karavanu a vybavení.

Platební podmínky

 • Nájemné se platí při předání karavanu
 • Nájemce v den převzetí karavanu skládá vratnou kauci 20.000 Kč (jen hotovost) na pokrytí škod, které nájemce případně způsobí.  

Storno poplatky

 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájem nevrací

Nájemné zahrnuje

 • vybavení kuchyňky
 • PB lahve  1 kus
 • chemikálie do WC
 • kempové kabely (přípojka+redukce)
 • základní nářadí + náhradní díly dle seznamu
 • lůžkoviny a povlečení

Nájemné nezahrnuje

 • Nájemné nezahrnuje příslušenství (viz. ceník příslušenství)

Další podmínky

 • Půjčení karavanu v hlavní sezóně (červenec, srpen) je na minimální dobu 7 dní, mimo hlavní sezónu po dohodě.
 • Na zapůjčeném karavanu NESMÍ být prováděny žádné úpravy! (polepování, vrtání, šroubování, atd.)
 • Karavan je plně zařízen. Nájemce se zavazuje veškeré toto zařízení před navrácením uvést po původního stavu, tzn.nádobí musí být umyté, uklizené ve skříňkách na svém místě.
 • Nezapomínejte VŽDY vypínat plynové i elektrické spotřebiče!
 • Před jízdou VŽDY zkontrolujte, zda jsou všechny skříně, dveře zamknuty na zámek, aby nedošlo k rozbití vnitřního vybavení při jízdě.
 • Před jízdou také zkontrolujte karavan z vnějšku – zavření dveří a oken, zamčení dvířek, zajištění stabilizačních nožiček, zajištění držáků kol, atd…
 • V karavanu je zakázán pobyt psů, koček a jiných zvířat.
 • V karavanu je zakázáno kouření, zapalování svíček a používání jiných hořlavých věci, které by způsobily jeho poškození.
 • V karavanu je zakázáno převážet kola, lyže a jiné

Havárie a poruchy

 • Při havárii, či jakékoliv poruše vzniká nájemci povinnost tuto skutečnost nahlásit pronajímateli
 • Při jakékoliv nehodě, či neoprávněném vniknutí do karavanu musí nájemce přivolat policii a požadovat zápis pro pojišťovnu.
 • Nájemce v těchto případech vždy udělá fotodokumentaci
 • V případě nehody si nájemce vyžádá identifikační údaje od viníka, či poškozeného
 • Jestliže bude nájemce nakupovat nějaký náhradní díl k opravě poruchy, či někde bude nechávat karavan opravovat, vždy je třeba toto konzultovat s pronajímatelem. Na vše je třeba si nechat vystavit doklad pro případné proplacení pronajímatelem.

Pojištění

 • Spoluúčast pronajímatele činí 10%, nejméně však 10.000 Kč. Ve stejném rozsahu bude sjednána spoluúčast s nájemcem.
 • Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.
 • Dojde-li k pojistné události a výše škody bude činit do 20 000 Kč (povinná kauce) vyrovnání mezi nájemcem a pronajímatelem proběhne po ukončení pojistné události a proplacení škody. To samé platí v opačném případě, bude-li škoda vyšší než 20 000 Kč, nájemce uhradí doplatek pronajímateli až po vyřízení případu pojišťovnou.
 • Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody.
 • Odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.